Saanko esitellä, Bhutanin kuninkaallinen perhe

Iloiset vauvauutiset Bhutanista nostivat jälleen tietoisuuteemme tuon kaukaisen ja eristyneen vuoristovaltion kuninkaallisen perheen. Nuori sympaattisen oloinen kuningas, vielä nuorempi kaunis kuningatar ja tuore kruununperillinen, sekä edellinen kuningas, tämän äiti ja neljä vaimoa lapsineen muodostavat kuningasperheen, joka on meille melkoisen vieras, mutta tutustumisen arvoinen. Kuningas Jigme Khesar Namgyel Wangchuckin perhe, kansa ja maa ovat mielenkiintoinen poikkeus Euroopan kuninkaallisiin tottuneille ja nyt onkin erittäin sopiva aika oppia heidät tuntemaan, sillä huhtikuussa maassa vierailee meille erittäin tuttu pariskunta!

Eteläisessä Aasiassa, Himalajan länsipäädyssä sijaitseva Bhutan rajautuu pohjoisessa Kiinaan ja muualla Intiaan. Sen pääkaupunki ja samalla suurin kaupunki on noin sadan tuhannen asukkaan Thimphu, jossa myös kuningasperhe asuu. Maan ilmasto ja luonto ovat hyvin vaihtelevia ja luonto on erittäin rikasta aina etelän subtrooppisista tasangoista pohjoisen vuoristoon. Maan suurin uskonto on Vajrayana-buddhalaisuus ja toiseksi suurin hindulaisuus. Nimi Bhutan on käytössä vain ulkomailla tai suhteissa ulkomaihin, maan virallisella kielellä Dzongkhaksi valtion nimi on Dryukyul – lohikäärmeiden maa ja sen kansa tunnetaan nimellä drukpa, lohikäärmekansa.

Kautta historiansa hyvin eristynyt valtio on avautunut vähitellen muulle maailmalle pääasiassa vasta viimeisten vuosikymmenien aikana. 1900-luvun alusta saakka maalla oli tosin kiinteät yhteydet Brittiläiseen imperiumiin ja erityisesti Intiaan, mutta esimerkiksi sellaiset tavallisen kansan ikkunat ulkomaille, kuten televisio ja internet, sallittiin vasta vuonna 1999. Avautumisprosessin ja samalla modernisaatio- ja demokratiakehityksen aloitti maan kolmas Druk Gyalpo, lohikäärmekuningas, Jigme Dorji Wangchuck, joka oli nykyisen kuninkaan isoisä. Vuonna 1953 kuningas perusti lainsäädäntöelimeksi parlamentin ja vuonna 1968 saatiin maahan myös hallitus. Myös modernin Bhutanin isäksi kutsuttu kuningas kävi koulunsa brittiläisen vaikutuksen alaisena, sekä matkusteli esimerkiksi Skotlannissa ja Sveitsissä. Matkoilta mukaan tarttui vaikutteita, jotka realisoituivat kotimaassa koko yhteiskunnan uudelleenorganisoitumisena. Bhutaniin tuotiin länsimaista tiedettä ja teknologiaa, maan turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta vahvistettiin, hallintoa järjestettiin uudelleen ja sosiaalisia uudistuksia tehtiin, minkä lisäksi köyhään maahan vastaanotettiin myös ulkomaista apua. Samalla säilytettiin tarkasti perinteinen kulttuuri, mikä on myöhemmin johtanut yhteiskunnallisiin ongelmiin, sekä ryhdyttiin suojelemaan upeaa luontoa. Uusi lakikokoelma, sekä oikeuslaitoksen ja paikallishallinnon kehittäminen tasa-arvoistivat yhteiskuntaa ja valtion rahalla rakennettiin kuningas Jigme Dorji Wangchuckin 20-vuotisen hallintokauden aikana runsaasti teitä, sairaaloita ja kouluja. Ulkosuhteissa kuningas panosti edelleen hyviin väleihin Intian kanssa, mutta samalla Bhutan pyrki solmimaan suhteita myös muihin maihin ja vuonna 1971 se liittyi myös YK:n jäseneksi.

Vuotta myöhemmin kuningas kuoli vain hieman yli 40-vuotiaana ja valtaan nousi hänen 16-vuotias poikansa, neljäs lohikäärmekuningas, Jigme Singye Wangchuck, joka on meille tuttu tuoreista vauvakuvista, joissa hän poseeraa poikansa ja miniänsä kanssa. Uusi nuori kuningas oli opiskellut niin Bhutanissa, kuin sen rajojen ulkopuolellakin Intiassa ja jopa Britanniassa saakka. Ennen isänsä kuolemaa hän oli ehtinyt työskennellä jonkin aikaa isänsä rinnalla kuninkaallisissa tehtävissä ja jatkoikin valtakaudellaan pitkälti isänsä viitoittamalla tiellä. Kuningas Jigme Singye Wangchuckin aikana Bhutanissa kehitettiin infrastruktuuria rakentamalla entistä enemmän teitä ja julkisia rakennuksia, sekä yhdistämällä maa internetverkkoon ja vuonna 1983 lentoteitse ulkomaille, mikä toi maahan myös tarkasti säännellyn määrän turisteja. Suhteita ulkomaille parannettiin entisestään myös kansainvälisen politiikan tasolla ja Suomeen diplomaattiyhteydet luotiin vuonna 1986. Parannusten myötä väestön lukutaito lisääntyi, eliniän odote kasvoi, puhdasta vettä ja parempaa ravintoa saatiin yhä useampien ulottuville ja maaseutuköyhälistön elintasoa pyrittiin kohottamaan. Kuningas perusti ajatuksen valtion suvereniteetistä armeijan sijaan rikkaalle kulttuurille, minkä vuoksi vanhoja tapoja ja perinteitä voimakkaasti suojeltiin.

Tämä kehitys on kuitenkin johtanut maassa vaikeisiin ihmisoikeusongelmiin, sillä omaleimaisen kulttuurin suojelemisen kääntöpuolena ovat esimerkiksi uskonnonvapauden ja vähemmistöjen oikeuksien loukkaaminen ja erityisesti maan suuri nepalilaisvähemmistö on kärsinyt tasapäistämisestä ja puhtaasta syrjinnästä, sekä karkotuksista jo vuosikymmeniä. Eräänlainen onnellisuuden bruttokansantuote, Gross National Happiness, josta Bhutan on kuuluisa, oni kuningas Jigme Singye Wangchuckin luomus. Se mittaa bhutanilaisten onnellisuutta, mutta kriitikkojen mukaan koko systeemi on rakennettu lähinnä väärinkäytösten, maan vähemmistöjen sorron ja edelleen heikon elintason peittämiseksi.

Neljännen lohikäärmekuninkaan merkittävin perintö oli kuitenkin maan uusi perustuslaki, joka teki Bhutanista perustuslaillisen monarkian. Kuningas siis luopui, ilmeisesti aivan vapaaehtoisesti, suurimmasta osasta valtaansa siirtäen sen hallitukselle ja lisäksi hän mahdollisti kuninkaan asettamisen tarvittaessa virkasyytteeseen parlamentin kahden kolmasosan enemmistöllä. Vuonna 2005 kuningas Jigme Singye Wangchuck ilmoitti aikovansa luopua kruunusta poikansa hyväksi vuonna 2008, mutta jo vuoden kuluttua, joulukuussa 2006 vallanvaihtoa päätettiin nopeuttaa ja valtaan nousi viides lohikäärmekuningas, vasta 26-vuotias kuningas Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Uuden kuninkaan kruunajaisia vietettiin kuitenkin vasta marraskuussa 2008, jolloin uusi perustuslaki oli jo ehtinyt astua voimaan ja ensimmäiset vapaat vaalit oli järjestetty. Kruunajaiset olivat hyvin suuri tapahtuma, johon saapui runsaasti myös ulkomaisia vieraita.

Video © Euronews via Youtube

Vastikään 60-vuotta täyttäneen kuningas Jigme Singye Wangchuckin ja uuden kuningasparin lisäksi kuninkaalliseen perheeseen kuuluvat edellisen kuninkaan äiti, kuningatarisoäiti Kesang Choden Wangchuck, sekä kuninkaan neljä vaimoa. 85-vuotias kuningatarisoäiti Kesang Choden opiskeli nuoruudessaan Intiassa ja Isossa-Britanniassa ja toimi sijaishallitsijana miehensä, kuningas Jigme Dorji Wangchuckin, ollessa sairaana. Kuningatarisoäidin mielenkiinnonkohteita ovat olleet Bhutanin kulttuurin säilyttäminen, maan uniikki maalaustaide ja arkkitehtuuri, sekä tieteellinen tutkimus, jota hän tukee edelleen stipendeillä. Samoin kuningatarisoäiti elättää paria sataa munkkia eri puolilla maata.

Alla olevassa kuvassa kuningatarisoäiti istuu keskellä ja takarivissä vasemmalla seisoo nykyinen kuningatar Jetsun Pema. Kuvan neljää muuta kuningatarta ovat kuningas Jigme Singye Wangchuckin vaimoja, joista käsitykseni mukaan vasemmalla istuu kuningatar Tshering Yangdon Wangchuck, nykyisen kuninkaan äiti. Kaikki neljä kuningatarta ovat sisaruksia ja varsinainen kuningataräiti on vaimoista kolmas. Hänellä ja kuningas Jigme Singye Wangchuckilla on kolme lasta, nykyisen kuninkaan lisäksi vanhempi tytär ja nuorempi poika. Kuningas Jigme Singye Wangchuckilla on lisäksi neljä tytärtä ja kolme poikaa muiden vaimojensa kanssa. Kuningataräiti Tshering Yangdon on työskennellyt ainakin eläintensuojelun parissa, sekä pyrkinyt auttamaan huono-osaisia tyttöjä ja naisia nunnaluostarien kautta.

36-vuotias kuningas Jigme Khesar Namgyel Wangchuck on opiskellut vanhempiensa tapaan ulkomailla, mutta nuoren kuninkaan koulutus on selvästi laajempi. Opintie alkoi Bhutanissa, mutta viimeistely tapahtui ensin Yhdysvalloissa ja sittemmin Isossa-Britanniassa, jossa silloinen prinssi valmistui Oxfordin yliopistosta opiskeltuaan diplomatiaa ja kansainvälisiä suhteita. Palattuaan Bhutaniin kruununperillinen, joka tunnettiin kansan parissa nimellä Dasho Khesar, osallistui isänsä matkoihin eri puolille maata ja tapasi runsaasti kansaa. Tämän lisäksi tuleva kuningas edusti maataan myös ulkomailla jo ennen valtaannousuaan ja komea eksoottinen prinssi kauniissa perinneasussaan herätti laajalti kiinnostusta.

Kuninkaaksi noustuaan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck on jatkanut isänsä ja isoisänsä tiellä pyrkien kehittämään demokratiaa ja erityisesti hän on panostanut matkoihin ympärin Bhutania, joiden aikana hän on selittänyt kansalle uutta perustuslakia. Nämä matkat ovat osa perinnettä nimeltä Kidu, joka tarkoittaa läsnä olemista ja velvollisuutta huolehtia kansasta. Kidua kuningas toteuttaa tapaamalla mahdollisimman paljon kansaansa, joko pääkaupungissa tai muissa suuremmissa keskuksissa tai päiväkausia kestävillä patikkamatkoilla kyliin, joihin ei ole tieyhteyttä. Lisäksi asiaan kuuluu avustukset köyhimmille, tuki luonnonkatastrofeista kärsineille, sekä kansan huolien kuunteleminen. Perustuslain lisäksi kuninkaan viesti kansalle sisältää koulutuksen tärkeyttä ja kannustusta työntekoon. Myös stipendit ja kouluvierailut tähtäävät koulutuksen edistämiseen ja kuningas on paneutunut myös luonnonsuojeluun edeltäjiensä tapaan. Matkoilla kuninkaan mukana kulkee aina kamera ja kuninkaan kuvia on julkaistu niin kirjana, kuin esimerkiksi kuningashuoneen Facebook-sivullakin.

Lokakuussa 2011 Bhutanissa järjestettiin juhla, joka haki kokoluokassaan vertaistaan. Nuoren kuninkaan ja hänen kauniin morsiamensa Jetsun Peman häitä vietettiin monipäiväisissä juhlallisuuksissa, joita seuraamaan saapui runsaasti mediaa ympäri maailmaa. Hääjuhlallisuudet alkoivat yksityisellä vihkitilaisuudella Bhutanin vanhassa pääkaupungissa Punakhassa, minkä jälkeen olivat vuorossa julkiset juhlallisuudet Thimphussa ja Parossa. Hääseremonioiden lomassa kuningas myös kruunasi tuoreen vaimonsa maailman nuorimmaksi kuningattareksi.

Huolimatta isänsä moniavioisuudesta kuningas Jigme Khesar Namgyel Wangchuck on ilmoittanut, ettei hän tule ottamaan enempää vaimoja, vaan vuonna 1990 Thimphussa syntynyt lentokapteeni-isän ja vanhaan aatelissukuun kuuluvan äidin tytär, viidestä lapsesta toiseksi vanhin, tulee olemaan hänen ainoa puolisonsa. Ensimmäisen kerran kuningaspari tapasi toisensa jo kun he olivat vasta 17- ja 7-vuotiaita ja tulevinakin vuosina he varmasti tapasivat toisiaan, sillä kuningatar Jetsun Peman vanhin sisar, Yeatso Lhamo, on naimisissa kuninkaan nuoremman veljen prinssi Jigme Dorji Wangchuckin kanssa. Kuningatar on opiskellut Bhutanin lisäksi Intiassa, jossa hän opiskeli englannin kieltä, historiaa, maantiedettä, taloutta ja maalausta, sekä Lontoossa Regent’s Collegessa kansainvälisiä suhteita ja sivuaineinaan psykologiaa ja taidehistoriaa. Kouluaikoina kuningatar oli koulunsa koripallojoukkueen kapteeni ja hän pelaa edelleen jonkin verran. Muita harrastuksia olivat bänditoiminta ja tanssi, mutta nykyään koripalloharrastusta tasapainottaa maalaaminen. Kuningatar Jetsun Pema puhuu sujuvasti englantia, hindiä ja dzongkhaa, ja hänen kiinnostuksen kohteitaan kuninkaallisena ovat erityisesti ympäristöasiat. Kuningatar Jetsun Pema on Royal Society for Protection of Naturen suojelija, sekä YK:n otsonikerroslähettiläs ja lisäksi hän on käyttänyt aikaansa myös erityislasten tukemiseen. Lisäksi kuningatar osallistuu miehensä ulkomaanvierailuille ja seuraa häntä myös kuninkaan lukuisille matkoille eri puolille Bhutania.

From the Royal Archives: Their Majesties in the middle of an 8-hour trek through the ancient mountain trail between Merak and Sakteng, in May 2015. Their Majesties visited the villages of Merak and Sakteng, which sit at altitudes of 3,500 m above sea-level, as part of a Royal Tour in May last year, meeting with a section of Their people steeped in an ancient and unique tradition. The only way to travel between these two villages is an arduous 8-hour trek through a high mountain pass, and then leech infested forests. May being the monsoon season, heavy rain poured down the entire day, but at the end of the journey, the people of Sakteng were waiting with the greatest joy to welcome Their King and Queen to live in their village for the next few days. 🌻 #Bhutan #His Majesty #KingKhesar #HerMajesty #QueenJetsun #trek #Merak #Sakteng #Beautiful #forests

A post shared by His Majesty King Jigme Khesar (@kingjigmekhesar) on

Video © OzonAction via Youtube

Kuningasparin esikoinen, tällä haavaa prinssiä tarkoittavalla Gyalsey-tittelillä tunnettu kruununperillinen syntyi helmikuun 5. päivänä kuningasparin kotona Lingkana-palatsissa pääkaupungissa Thimphussa. Kruununperimys Bhutanissa suosii poikia, joten pieni prinssi nousee jonakin päivänä valtaistuimelle kuudentena lohikäärmekuninkaana.

Bhutanin kuningas Jigme Khesar Namgyel Wangchuckin ja kuningatar Jetsun Peman vauva, prinssi, kuninkaalliset, Hovikrirjeenvaihtaja

© Kuningas Jigme Khesar Namgyel Wangchuck – Kuninkaan virallinen Facebook-sivu

Pieni prinssi tuntuu tuoneen Bhutanin kuninkaalliset myös eurooppalaisten silmien eteen, mutta varmasti ainakin kuningatar pitää nyt jonkinlaisen äitiysloman. Huhtikuussa meille kuninkaallisia seuraaville on kuitenkin luvassa erityisen mielenkiintoista seurattavaa, sillä prinssi William ja Cambridgen herttuatar Catherine suuntaavat 14.-15. päivä pikavisiitille Bhutaniin samalla, kun he vierailevat Intiassa (10.-14.4.). Virallisen tiedotteen mukaan ohjelmassa on kuningasparin tapaamisen lisäksi lähinnä tutustumista maan rikkaaseen kulttuuriin. Tuntien prinssi Williamin kiinnostuksen villieläintensuojeluun ja Bhutanin vahvan panoksen tällä alalla, lienee odotettavissa myös tutustumista johonkin tämän kaltaiseen projektiin. Matkan päätarkoituksena tuntuu kuitenkin olevan Britannian ja Bhutanin kuningasperheiden suhteiden vahvistaminen.

Varmasti luvassa on kuitenkin vähintään kauniita maisemia, paljon ulkoilmassa järjestettyjä tilaisuuksia, sekä varsinkin isäntäväen puolelta upeaa pukeutumista, sillä kuningaspari esiintyy kotimaassa käytännössä aina perinteisissä asuissaan. Kuningas Jigme Khesar Namgyel Wangchuck on huomioitu jopa Vanity Fairin parhaiten pukeutuvien listalla upeiden perinneasujensa vuoksi ja myös kuningatar Jetsun Pema nähdään pääasiassa värikkäissä kansallisasuissa. Miesten asussa polvipituinen takki tunnetaan nimellä gho ja se sidotaan vyötäröltä kera-nimisellä vyöllä. Miesten asuun kuuluu juhlallisemmissa tilausuuksissa upeat, kirjavat nahkasaappaat, mutta ghon kanssa voi käyttää myös tavallisia kävelykenkiä tai muita tilaisuuteen sopivia jalkineita. Naisten asu puolestaan koostuu nilkkapituisesta kira-hameesta ja vyöstä, pitkähihaisesta wonju-puserosta, sekä toegosta, joka on lyhyt takki. Molepien yläosien hihat kääritään päällekäin ja asuun voidaan myös liittää rachu-niminen huivi harteille. Myös miesten asussa voi olla mukana vaippamainen huivi nimeltään kabney ja nämä huivit ovat molemmilla sukupuolilla tärkeä indikaattori henkilön asemasta. Juhlissa asut ovat yleensä silkkiä, mutta arjessa ne valmistetaan puuvillasta tai villasta. Värien valintaan ja asun koristuksiin vaikuttavat asun kantajan sosiaaliluokka ja sosiaalinen asema.

Vaatteiden lisäksi toinen bhutanilaisen kulttuurin näkyvä piirre ovat nimet, jotka poikkeavat eurooppalaisesta käytännöstä. Bhutanissa ihmisillä ei kuninkaallista perhettä ja sukua lukuunottamatta ole lainkaan sukunimeä, vaan heillä on käytännössä aina vain kaksi etunimeä. Nimet valitsee usein paikallinen munkki tai lapsen isovanhemmat, ja ne pyritään valitsemaan hyväenteisten nimien joukosta. Suurin osa nimistä ei ole sukupuolesta riippuvaisia, vaan molemmilla sukupuolilla voi olla samoja nimiä. Nimissä ei myöskään ole kovin suurta valikoimaa, vaan kaimoja on runsaasti. Käytössä onkin laaja lempinimijärjestelmä, jossa henkilö erotetaan muista samannimisistä yleensä asuinpaikkaan liittyvällä lisänimellä. Kuten olette kuninkaiden nimistä huomanneet, samat nimet voivat osittain kuitenkin periytyä ja ilmeisesti nykyisen kuninkaan nimessä Khesar on se varsinainen etunimi tai lähinnä nimi, jota hänestä käytetään. Nimien edessä voidaan käyttää myös eräänlaisia arvonimiä, joista dasho tarkoittaa tarkoittaa eräänlaista herraa, englanniksi lähinnä ’lord’ ja sen vastine on ashi, ’lady’. Kuten kuninkaasta kruununprinssiaikana käytetty Khesar, myös kuningatar Jetsun Pema tunnettiin ainakin hovin Facebook-sivulla kihlausaikana vain nimellä Jetsun. Virallisesti ilmeisesti käytetään kuitenkin koko nimeä ja avioliiton myötä nimen voi nähdä myös muodossa kuningatar Ashi Jetsun Pema Wangchuck. Bhutanissa lapselle annetaan nimi yleensä muutaman päivän sisällä syntymästä, mutta Bhutanin prinssin nimi julkistetaan vasta huhtikuun 16. päivänä, jolloin maassa vietetään kansallista juhlapäivää Bhutanin yhdeksi valtioksi yhdistäneen Ngawang Namgyalin kuoleman vuosipäivän kunniaksi. Lienee turvallista arvata, että pojan aivan ensimmäinen nimi on Jigme ja mukana on toki myös suvun Wangchuck-nimi.

Bhutan on kaikista uudistuksista huolimatta edelleen eristynyt ja monille ulkovalloille vieras maa. Toivottavasti maan kuninkaallinen perhe tuli kuitenkin tämän postauksen myötä hiukan tutummaksi ja jos teillä on antaa lisätietoa, se on enemmän kuin tervetullutta!

Their Majesties in Khenadrang, Pemagatshel, winter 2014. ♥ Khenadrang is a special village, built in a beautiful valley in Pemagatshel, upon the Royal Command of His Majesty The King, to rehabilitate the people who have been living in the most inaccessible parts of the country. The village is connected by farm roads, and has access to electricity and water. It also has a basic health unit, a community school, and a community lhakhang. With support from various government agencies led by His Majesty's People's Project, the community was given assistance to built houses on lands granted to them as Royal Kidu. Besides this, they received support to grow crops, and rear farm animals. The changed lives mean a greater opportunity for the people to progress economically, and build better lives for their children. Such rehabilitation projects have been carried out in several villages across Bhutan, to benefit people from all parts of the country.

A post shared by His Majesty King Jigme Khesar (@kingjigmekhesar) on

Runsaasti lisää kuvia ja päivittäisiä tapahtumia löydätte kuningashuoneen sosiaalisesta mediasta:
Mainokset

8 kommenttia artikkelissa “Saanko esitellä, Bhutanin kuninkaallinen perhe

 1. Oli kiva viimeinkin tutustua Bhutanin kuningasperheeseen, kiitos!
  Olisi mukava nähdä heitä eurooppalaisten kuninkaallisten juhlissa niin he tulisivat vielä tutummaksi. Se toisi myös mukavaa vaihtelua siihen William, Catherine, Harry -sykliin 😀 Ja olisi heistä silmänruokaakin, sillä en ole varmaan ainut, joka voisi sanoa, että Bhutanissa on parhaimman näköinen kuninkaallinen perhe 😉

  Tykkää

  • Et tosiaan ole ainoa, joka on kehunut varsinkin kuningasparia! 😉 Sanoisin, että ainoat kilpailijat lienee Carl Philip ja Sofia ja silti bhutanilaiset nousevat kärkeen. Mielenkiintoista nähdä, millainen prinssi noilla geeneillä kasvaa!

   Bhutanilaisia olisi tosiaan kiva nähdä Euroopassakin, mutta valitettavan harvinaista se on. Ja toinen ongelma ovat sitten kuvat, sillä vaikka vierailisivat esim. Japanissa keisariperheen luona, kuvat voivat jäädä vähäisiksi.

   Tykkää

 2. Olipa mielenkiintoinen postaus ja tarjosi ainakin minulle suurelta osin uutta tietoa. Bhutan ei todellakaan ole tuttu ja täytyy tunnustaa, että ennen hallitsijaparin pojan syntymää, en ollut aikaisemmin kuullutkaan koko kuninkaallisesta perheestä. Bhutan on kyllä kehittynyt pitkälle hyvin lyhyessä ajassa. Vaikka vielä on tehtävääkin, kuten mainitsemasi ihmisoikeusasiat, tuntuu että maa on hyvällä tiellä. Katsoin kuningattaren viestin otsonikerroksesta ja olin vaikuttunut kuinka asiantuntevalta hän vaikutti ja hän esiintyi luontevasti. Maalla on kyllä kaikin puolin edustava pari. 🙂 Ihailen myös sitä kuinka kuninkaallinen perhe on vapaaehtoisesti luopunut osasta etuoikeuksiaan ja pyrkineet luomaan maahan demokratian. On hienoa miten he pyrkivät modernisoimaan maata ja samalla kuitenkin haluavat säilyttää perinteitäkin, kuten kuningasparin asut. He vaikuttavat onnelliselta perheeltä. 🙂

  Maa näyttää kuvista päätellen hyvin kauniilta ja tulee olemaan mielenkiintoista seurata Williamin ja Katen vierailua siellä. Toivon mukaan saamme hienoja kuvia niin kuninkaallisista kuin Bhutanista maanakin. 😀

  Tykkää

  • Bhutan on siitä vaikea maa, että vähän lähteestä riippuen tuntuu olevan Shangri-La tai sitten vaihtoehtoisesti Pohjois-Korea. Propagandalla tuntuu olevan sormensa aika vahvasti pelissä, mutta toisaalta myös jotkut tahot tykkäävät demonisoida ja unohtuu, että ihan oikeita ihmisiä siellä on esim. juuri kuningashuoneessa. Kaikkeen täytyy siis suhtautua varauksella ja varmaan se totuus on siellä jossain välissä. Uskon kuitenkin myös, että oikeaan suuntaan ollaan menossa ja maa tuntuu kehittyneen nopeasti aika paljon. Lisäksi kun nykyiselläkin kuninkaalla on tietoa ulkomailta ja varmasti uusi prinssi opiskelee sitten aikanaan laajasti ulkomailla, väkisin saadaan tietoa ja uusia näkökulmia.

   Odotan todella mielenkiinnolla Katen ja Williamin vierailua, koska tuovat mukanaan niin paljon kuitenkin toimittajia ja valokuvaajia. Varmasti päästään tutustumaan Bhutaniin paremmin kuin aiemmin!

   Tykkää

 3. Bhutan on minulle tuttu lähinnä sulkeutuneisuudestaan ja tuosta ”maailman onnellisin kansa” -tittelistä, joka omaan korvaani on kuulostanut liian hyvältä ollakseen täysin totta. Kuninkasperhe on tähän mennessä ollut täysin tuntematon, joten kiitos taas erittäin informatiivisesta postauksesta!

  Kuningasparilla on todella laaja ja monipuolinen koulutus, mikä on todella hienoa. Erityisesti minua ilostuttaa, että myös tytöillä ja nuorilla naisilla on mahdollisuus kouluttautua aina ulkomaita myöten, eikä koulutus ole vain miesten etuoikeus. Vaikka toki perheen varallisuus varmasti asettaa rajat kuolutusmahdollisuuksille sekä miehille että naisille.

  Minua huvittaa suuresti ajatus, että arvokkaan ja hillityn oloinen kuningatar Jetsun Pema pelaa koripalloa tai soittaa bändissä! Jotenkin hyvin epä-kuninkaallisia harrastuksia, mutta mikäs siinä! 😀

  Tykkää

  • Kiva, että postaus oli hyödyllinen! Näitä esittelyjä toivottiin ja täytyy katsoa, että kun sopivaa aikaa sattuu olemaan, mitä muita pitäisi esitellä. Varmaan ainakin Jordania, Marokko ja Japani ovat sellaisia, että kasvot saattavat olla tuttuja, mutta muuten ei kuninkaallisia niin hyvin tunneta.

   Olet oikeassa, raha sanelee varmasti paljon, mutta ei aina sekään tytöille koulutusta takaa, joten minustakin on hienoa, että ilmeisesti Bhutanissa myös naisten kouluttamista arvostetaan. Mielenkiintoista aikanaan nähdä, jos kuningasparille syntyy tyttäriä, miten heidät koulutetaan.

   Koripalloharrastus oli minullekin hauska yllätys, kun siitä ensimmäisen kerran kuulin. Jetsun vaikuttaa aina niin kovin hillityltä ja hallitulta, ettei osaa ollenkaan kuvitella häntä juoksemassa hiki päässä pallon perässä. 😀

   Tykkää

 4. Kiitos sivistävästä postauksesta 🙂 Kuvauksellinen pari ja kun vielä maisematkin ovat noin komeita niin mikäs siinä on sometellessa kuningasparista kuvia maailmalle. Kate ja William saavat kyllä pistää parastaan tällä vierailulla (eikä sekään kyllä vielä tule riittämään..)

  Täytyypä kuulostella Bhutan-uutisia muutenkin. Kehitys on ainakin näyttänyt menneen oikeaan suuntaan. Kuinkakohan hankala maassa on vierailla..?

  Tykkää

  • En ole varsinaiseen matkailuun tutustunut, mutta sen verran tuossa postausta tehdessä tuli esiin, että matkailijoita kyllä otetaan, mutta keskitetysti. Kaikkien turistien tulee siis matkaa könttäsumma maahan saapuessaan ja sillä rahalla saa sitten ainakin majoituksen ja kai kuljetuksia ym. myös. Mutta mitään reppumatkailua tai omatoimimatkoja ei ilmeisesti tueta.

   On kyllä mielenkiintoista nähdä brittien vierailu. Ilahduin Intiastakin, kun se julkistettiin, sillä sielläkin on kaunista ja mielenkiintoista, mutta Bhutan oli kyllä vielä parempi yllätys! Hauska nähdä, jatkuuko bhutanilainen tyyli, että lähes kaikki tilaisuudet hoidetaan ulkosalla. Voi olla, että Kate ja William eivät ole ihan kotonaan hyvin erilaisissa seremonioissa. 🙂

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s